Hotline: 0916 11 38 38
en

Expace

Giới thiệu

The EXPACE office furniture features the “Spine” panel, a new design concept that houses numerous network wires and cables neatly inside the Spine panels. The Spine-based system serves a backbone for flexible office layouts, freely accommodating desks, shelves, low walls, storage cabinets and other accessories. Desks and cabinet units can be arranged as needed without wire and cable restrictions.

Nội thất văn phòng EXPACE có bảng điều khiển Spine trộm, một khái niệm thiết kế mới chứa nhiều dây và cáp mạng gọn gàng bên trong các bảng Spine. Hệ thống dựa trên Spine phục vụ xương sống cho bố trí văn phòng linh hoạt, tự do chứa bàn, kệ, tường thấp, tủ lưu trữ và các phụ kiện khác. Bàn làm việc và các đơn vị tủ có thể được sắp xếp khi cần thiết mà không có hạn chế dây và cáp.

  • Tên: Expace
  • Mã sản phẩm: Expace
  • Đơn giá: Call 0916113838
  • Thương hiệu: Fursys
  • Xuất xứ: Korea
  • Tình trạng: Còn hàng
Đặc điểm kỹ thuật

The EXPACE office furniture features the “Spine” panel, a new design concept that houses numerous network wires and cables neatly inside the Spine panels. The Spine-based system serves a backbone for flexible office layouts, freely accommodating desks, shelves, low walls, storage cabinets and other accessories. Desks and cabinet units can be arranged as needed without wire and cable restrictions.

 

Nội thất văn phòng EXPACE có bảng điều khiển Spine trộm, một khái niệm thiết kế mới chứa nhiều dây và cáp mạng gọn gàng bên trong các bảng Spine. Hệ thống dựa trên Spine phục vụ xương sống cho bố trí văn phòng linh hoạt, tự do chứa bàn, kệ, tường thấp, tủ lưu trữ và các phụ kiện khác. Bàn làm việc và các đơn vị tủ có thể được sắp xếp khi cần thiết mà không có hạn chế dây và cáp.

Tuỳ chọn
Đang cập nhật !
Màu sắc
Đang cập nhật !
Download
Đang cập nhật !
Chat with us